Логопед|Логопед София|Логопедичен кабинет|Логопедичен център|Логопедична терапия|Логопедична консултация|Логопедия|Логопедична диагностика|Детски логопед|Логопед за възрастни|логопед за възрастни софия|Логопедичен център АнМаВи|Логопед София |Логопедичен център Звезден водопад|Психолог|Логопед кв. Иван Вазов|Логопед Люлин|Логопед Анна Тодорова

Логопедичен център „АнМаВи“

Логопед София

Не отлагайте!


Колкото по-навреме, толкова по-ефективна е терапията.


Ако има някакъв проблем, ранното диагностициране е от особено значение.


Логопедичен център „АнМаВи” извършва логопедична и психотерапия на :

  • Езикови нарушения на развитието ( специфични, аутизъм, слухова или интелектуална недостатъчност , хиперактивност,… Има още
.