Логопед|Логопед София|Логопедичен кабинет|Логопедичен център|Логопедична терапия|Логопедична консултация|Логопедия|Логопедична диагностика|Детски логопед|Логопед за възрастни|логопед за възрастни софия|Логопедичен център АнМаВи|Логопед София |Логопедичен център Звезден водопад|Психолог|Логопед кв. Иван Вазов|Логопед Люлин|Логопед Анна Тодорова

Терапия с куче

Терапия с куче

Сдружение Канистерапия-България и Логопедичен център „АнМаВи”

(с лиценз на ДАЗД N 0799 и удостоверение за регистрация от АСП N 1226-01; лиценз на ДАЗД N 0800 и удостоверение за регистрация от АСП  N 1225-01са единствен лицензиран доставчик на услугата Канистерапия… Има още

.