Логопед|Логопед София|Логопедичен кабинет|Логопедичен център|Логопедична терапия|Логопедична консултация|Логопедия|Логопедична диагностика|Детски логопед|Логопед за възрастни|логопед за възрастни софия|Логопедичен център АнМаВи|Логопед София |Логопедичен център Звезден водопад|Психолог|Логопед кв. Иван Вазов|Логопед Люлин|Логопед Анна Тодорова

Логопед

логопед София, логопед, логопедичен кабинет София, логопедичен център София, логопед Анна Тодорова, Логопедичен център Звезден водопад, логопед в софия, логопед в люлин, логопед в Иван Вазов, логопед Люлин, Нарушение на звукопроизношението, Заекване, Общо недоразвитие на речта, Разстройства от аутистичния спектър, Афазия, Генерализирани разстройства на развитието, Дислексия, Специфични обучителни трудности, Хиперактивност с или без дефицит на вниманието, Церебрална парализа, езикови говорни нарушения, терапия, корекция, консултация, логопедични занимания, Липса на реч, Късно начало на речта, Блокиране на говора в резултат на спазми, Вродена цепнатина на устната и/или небцето водещи до нарушение на тембъра на гласа и звукопроизношението, Поражения на ЦНС, Разпад на речта в резултат на инсулт, черепно-мозъчна травма, менингит-енцефалит, тумори, Нарушения в зрително-пространственото, слуховото и тактилно възприятие, внимание и памет, Замяна или неправилно произнасяне на един звук или групи звукове, Затруднения при четене, Затруднения при писане, Затруднения за смятане и сметни операции, канистерапия, терапия с куче, терапия, деца, психолог, Психодрама, хипноза, емоционални, поведенчески

Логопед

Логопедичен център „АнМаВи”  извършва диагностика и терапия на:

–         Езикови нарушения на развитието ( специфични, аутизъм, слухова или интелектуална недостатъчност , хиперактивност, дефицит на вниманието и др.).

–   … Има още

Терапия с куче

Сдружение Канистерапия-България и Логопедичен център „АнМаВи”

(с лиценз на ДАЗД N 0799 и удостоверение за регистрация от АСП N 1226-01; лиценз на ДАЗД N 0800 и удостоверение за регистрация от АСП  N 1225-01са единствен лицензиран доставчик на услугата Канистерапия… Има още

Логопед София

Не отлагайте!


Колкото по-навреме, толкова по-ефективна е терапията.


Ако има някакъв проблем, ранното диагностициране е от особено значение.


Логопедичен център „АнМаВи” извършва логопедична и психотерапия на :

  • Езикови нарушения на развитието ( специфични, аутизъм, слухова или интелектуална недостатъчност , хиперактивност,… Има още
.