Логопед|Логопед София|Логопедичен кабинет|Логопедичен център|Логопедична терапия|Логопедична консултация|Логопедия|Логопедична диагностика|Детски логопед|Логопед за възрастни|логопед за възрастни софия|Логопедичен център АнМаВи|Логопед София |Логопедичен център Звезден водопад|Психолог|Логопед кв. Иван Вазов|Логопед Люлин|Логопед Анна Тодорова

Логопед

Логопедичен център „АнМаВи”  извършва диагностика и терапия на:

–         Езикови нарушения на развитието ( специфични, аутизъм, слухова или интелектуална недостатъчност , хиперактивност, дефицит на вниманието и др.).

–         Придобити езикови нарушения (в резултат на инсулт, черепно-мозъчна травма, менингит-енцефалит, тумори и др.).

–         Специфични затруднения при при четене, писане, смятане, боравене с учебното съдържание.

–         Нарушенията  на звукопроизношението, дишането, фонацията и артикулацията.

Управител : Анна Александрова Атанасова-Тодорова

GSM: 0889034433

Логопедични кабинети:

www.logoped-sofia.com
e-mail:
logoped.kabinet@gmail.com

гр. София; кв. Люлин-5,

97 СОУ „Братя Миладинови”

гр. София; кв. Иван Вазов, ул. Краище бл.16A

( В близост са спирки на : трамвай № 1; маршрутка № 32; автобус № 102; 74…)

.