Логопед|Логопед София|Логопедичен кабинет|Логопедичен център|Логопедична терапия|Логопедична консултация|Логопедия|Логопедична диагностика|Детски логопед|Логопед за възрастни|логопед за възрастни софия|Логопедичен център АнМаВи|Логопед София |Логопедичен център Звезден водопад|Психолог|Логопед кв. Иван Вазов|Логопед Люлин|Логопед Анна Тодорова

Логопед София

Не отлагайте!


Колкото по-навреме, толкова по-ефективна е терапията.


Ако има някакъв проблем, ранното диагностициране е от особено значение.


Логопедичен център „АнМаВи” извършва логопедична и психотерапия на :

 • Езикови нарушения на развитието ( специфични, аутизъм, слухова или интелектуална недостатъчност , хиперактивност, дефицит на вниманието и др.);
 • Придобити езикови нарушения (в резултат на инсулт, черепно-мозъчна травма, менингит-енцефалит, тумори и др.);
 • Специфични затруднения при при четене, писане, смятане, боравене с учебното съдържание;
 • Нарушенията на звукопроизношението, дишането, фонацията и артикулацията;
 • Разстройство на привързаността и проблеми в адаптацията (ясла, детска градина, училище);
 • Страхове; стрес;
 • Ниска самооценка и липса на самоуважение;
 • Емоционални, поведенчески и обучителни разстройства и др.


адрес:
гр. София, кв. Иван Вазов, ул. Краище бл.16А
E-mail: logoped.kabinet@gmail.com


Екип :

 • Логопед : А. Тодорова GSM : 0889034433
 • Логопед : М. Василева GSM : 0888381709
 • Логопед : В. Владимирова GSM : 0888600759
 • Психолог : И. Мацанова GSM : 0882213012


„Разбирането, че детето ще „израсте“ проблема с възрастта, може само да го предпази от своевременно получаване на адекватна помощ“

Джийн Айрин

74D7EC265DE9F76692D72F389C11C054

.