Логопед|Логопед София|Логопедичен кабинет|Логопедичен център|Логопедична терапия|Логопедична консултация|Логопедия|Логопедична диагностика|Детски логопед|Логопед за възрастни|логопед за възрастни софия|Логопедичен център АнМаВи|Логопед София |Логопедичен център Звезден водопад|Психолог|Логопед кв. Иван Вазов|Логопед Люлин|Логопед Анна Тодорова

Психолог

    В кабинета се провежда ранна психодиагностика – констатират се способности, характерови особености, IQ. Чрез игрови и методи на изкуството се решават индивидуални проблеми и междуличностни конфликти. Провеждат се тренинги за развитие на мисленето и въображението.

Психолог-консултант Пламена Петрова
Член на „Дружество по позитивна психотерапия в България”

-психологическо консултиране на деца и родители
-психотерапия на възрастни
-детска психотерапия
– аутистичен спектър
– умствено изоставане
– синдром на Даун
– хиперактивност и дефицит на вниманието
– с нарушения на храненето
– проблеми в адаптацията
– поведенчески проблеми
– сензорни дефицити

Цена

Психологична консултация и терапия:

от понеделник до петък – 30 лв.

събота и неделя – 40 лв.

 

Психолог/Пламена Петрова GSM: 0886008066

 

.