Логопед|Логопед София|Логопедичен кабинет|Логопедичен център|Логопедична терапия|Логопедична консултация|Логопедия|Логопедична диагностика|Детски логопед|Логопед за възрастни|логопед за възрастни софия|Логопедичен център АнМаВи|Логопед София |Логопедичен център Звезден водопад|Психолог|Логопед кв. Иван Вазов|Логопед Люлин|Логопед Анна Тодорова

Логопед – Виолета Владимирова

 Логопед/Специален педагог

Практически терапевтичен опит от 2003г.:

  • 134 Логопедична детска градина  “В. Иванов“;
  • Логопедичен център „АнМаВи“

Интереси в областта на специфични затруднения при четене, писане, смятане, боравене с учебното съдържание, както и дефицит на вниманието и проблеми с поведението:

  • Дислексия;
  • Дисграфия;
  • Акалкулия;
  • Обучителни затруднения;

GSM : 0888600759

.