Логопед|Логопед София|Логопедичен кабинет|Логопедичен център|Логопедична терапия|Логопедична консултация|Логопедия|Логопедична диагностика|Детски логопед|Логопед за възрастни|логопед за възрастни софия|Логопедичен център АнМаВи|Логопед София |Логопедичен център Звезден водопад|Психолог|Логопед кв. Иван Вазов|Логопед Люлин|Логопед Анна Тодорова

Логопед – Анна Тодорова

Практически терапевтичен опит от 2002г. :

 • 134 Логопедична детска градина  „В. Иванов“;
 • Специализирана болница за рехабилитация „Здраве“;
 • ЧОУ  „Дружба“;
 • Логопедичен център „Звезден водопад“ (управител)
 • Логопедичен център „АнМаВи“ ( управител)

Интереси в областта на :

Езикови нарушения на развитието :

 • специфични;
 • аутизъм;
 • слухова  недостатъчност;
 • интелектуална недостатъчност ;
 • хиперактивност;
 • дефицит на вниманието

и др.

Придобити езикови нарушения

 • Афазия

 

GSM : 0884020871

.