Get Adobe Flash player

Не отлагайте!


Колкото по-навреме, толкова по-ефективна е терапията.

Логопедичен център „АнМаВи”  извършва логопедична и психотерапия на :

 • Езикови нарушения на развитието ( специфични, аутизъм, слухова или интелектуална недостатъчност , хиперактивност, дефицит на вниманието и др.);
 • Придобити езикови нарушения (в резултат на инсулт, черепно-мозъчна травма, менингит-енцефалит, тумори и др.);
 • Специфични затруднения при при четене, писане, смятане, боравене с учебното съдържание;
 • Нарушенията на звукопроизношението, дишането, фонацията и артикулацията;
 • Разстройство на привързаността и проблеми в адаптацията (ясла, детска градина, училище);
 • Страхове; стрес;
 • Ниска самооценка и липса на самоуважение;
 • Емоционални, поведенчески и обучителни разстройства и др.

Можете да ни намерите :

гр. София

Логопедичен кабинет

кв. Люлин – 5

Логопедичен кабинет

кв. Иван Вазов

улица „508-ма“

97 СОУ „Братя Миладинови”

кв. Иван Вазов, ул. Краище  бл. 16А

Логопедичен център „АнМаВи”

Екип :

 • Логопед : А. Тодорова GSM :  0884020871
 • Логопед : М. Василева GSM : 0888381709
 • Логопед : В. Владимирова GSM : 0888600759
 • Психолог : Елица Петрова GSM : 0886064761
„Разбирането, че детето ще „израсте“ проблема с възрастта, може само да го предпази от своевременно получаване на адекватна помощ“ Джийн Айрин